Cáp màn hình Lenovo S145-15IWL S145-15IGM S145-15AST S145-15API 30Pin DC020023A00 DC020023A20 DC020023A10

Đã bán 3 156
(đánh giá) 3 đã bán

168.000 VND

Thay thế Cáp màn hình Lenovo S145-15IWL S145-15IGM S145-15AST S145-15API 30Pin DC020023A00 DC020023A20 DC020023A10

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 07/03/2024

168000

Cáp màn hình Lenovo S145-15IWL S145-15IGM S145-15AST S145-15API 30Pin DC020023A00 DC020023A20 DC020023A10

Cáp màn hình Lenovo S145-15IWL S145-15IGM S145-15AST S145-15API 30Pin DC020023A00 DC020023A20 DC020023A10

Trong kho