Cáp màn hình Lenovo ThinkPad T460s 20F9 20FA T470s 20HF 20HG 20JS 20JT 40Pin DC02C007E00 SC10E50371 00UR903 Không Cảm Ứng

Đã bán 7 180
(đánh giá) 7 đã bán

338.000 VND

Thay thế Cáp màn hình Lenovo ThinkPad T460s 20F9 20FA T470s 20HF 20HG 20JS 20JT 40Pin DC02C007E00 SC10E50371 00UR903

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 14/03/2024

338000

Cáp màn hình Lenovo ThinkPad T460s 20F9 20FA T470s 20HF 20HG 20JS 20JT 40Pin DC02C007E00 SC10E50371 00UR903 Không Cảm Ứng

Cáp màn hình Lenovo ThinkPad T460s 20F9 20FA T470s 20HF 20HG 20JS 20JT 40Pin DC02C007E00 SC10E50371 00UR903

Trong kho