Bàn di chuột Lenovo ThinkPad X1 Yoga 7th Gen 21CD 21CEX1 Yoga 8th Gen 21HQ 21HR

Đã bán 4 83
(đánh giá) 4 đã bán

166.000 VND

Thay thế Bàn di chuột Lenovo ThinkPad X1 Yoga 7th Gen 21CD 21CEX1 Yoga 8th Gen 21HQ 21HR

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 11/10/2023

166000

Bàn di chuột Lenovo ThinkPad X1 Yoga 7th Gen 21CD 21CEX1 Yoga 8th Gen 21HQ 21HR

Bàn di chuột Lenovo ThinkPad X1 Yoga 7th Gen 21CD 21CEX1 Yoga 8th Gen 21HQ 21HR

Trong kho