Cáp màn hình Lenovo 14e Chromebook 81MH 14W 30Pin DC02003FZ00 5C10S73167

Đã bán 5 114
(đánh giá) 5 đã bán

188.000 VND

Thay thế Cáp màn hình Lenovo 14e Chromebook 81MH 14W 30Pin DC02003FZ00 5C10S73167

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 07/03/2024

188000

Cáp màn hình Lenovo 14e Chromebook 81MH 14W 30Pin DC02003FZ00 5C10S73167

Cáp màn hình Lenovo 14e Chromebook 81MH 14W 30Pin DC02003FZ00 5C10S73167

Trong kho