Cáp màn hình Lenovo Yoga 7-14ITL 82BH 7-14ACN6 82N7 GYG41 30Pin 5C10S30129 DC02C00M700

Đã bán 12 188
(đánh giá) 12 đã bán

643.000 VND

Thay thế Cáp màn hình Lenovo Yoga 7-14ITL 82BH 7-14ACN6 82N7 GYG41 30Pin 5C10S30129 DC02C00M700

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 07/03/2024

643000

Cáp màn hình Lenovo Yoga 7-14ITL 82BH 7-14ACN6 82N7 GYG41 30Pin 5C10S30129 DC02C00M700

Cáp màn hình Lenovo Yoga 7-14ITL 82BH 7-14ACN6 82N7 GYG41 30Pin 5C10S30129 DC02C00M700

Trong kho