Cáp màn hình Lenovo Legion Y7000 2020 GY550 144HZ 40Pin DC02C00LR00 DC02C00LR10 DC02C00LR20

Đã bán 19 134
(đánh giá) 19 đã bán

258.000 VND

Thay thế Cáp màn hình Lenovo Legion Y7000 2020 GY550 144HZ 40Pin DC02C00LR00 DC02C00LR10 DC02C00LR20

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 12/03/2024

258000

Cáp màn hình Lenovo Legion Y7000 2020 GY550 144HZ 40Pin DC02C00LR00 DC02C00LR10 DC02C00LR20

Cáp màn hình Lenovo Legion Y7000 2020 GY550 144HZ 40Pin DC02C00LR00 DC02C00LR10 DC02C00LR20

Trong kho