Cáp màn hình Lenovo Thinkpad T490 20N2 20N3 20RY 20RX T495 20NJ 30Pin DC02C00DY00 01YT382 02HK974

Đã bán 5 110
(đánh giá) 5 đã bán

218.000 VND

Thay thế Cáp màn hình Lenovo Thinkpad T490 20N2 20N3 20RY 20RX T495 20NJ 30Pin DC02C00DY00 01YT382 02HK974

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 12/03/2024

218000

Cáp màn hình Lenovo Thinkpad T490 20N2 20N3 20RY 20RX T495 20NJ 30Pin DC02C00DY00 01YT382 02HK974

Cáp màn hình Lenovo Thinkpad T490 20N2 20N3 20RY 20RX T495 20NJ 30Pin DC02C00DY00 01YT382 02HK974

Trong kho