Bàn Phím Lenovo Thinkpad X1C / X1 Carbon 2021 Phiên Bản Mỹ Đèn Nền Laptop

Đã bán 16 78
(đánh giá) 16 đã bán

1.428.000 VND

Thay thế Bàn Phím Lenovo Thinkpad X1C / X1 Carbon 2021

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 06/10/2023

1428000

Bàn Phím Lenovo Thinkpad X1C / X1 Carbon 2021 Phiên Bản Mỹ Đèn Nền Laptop

Bàn Phím Lenovo Thinkpad X1C / X1 Carbon 2021

Trong kho