Cáp màn hình Cảm Ứng Lenovo IdeaPad 3-15ITL6 82H8 3-15ALC6 82KU 3 15IAU7 82RK 3 15ABA7 82RN EDP 40Pin DC02C00QZ00 DC02C00QZ10 5C10S30208

Đã bán 18 147
(đánh giá) 18 đã bán

321.000 VND

Thay thế Cáp màn hình Cảm Ứng Lenovo IdeaPad 3-15ITL6 82H8 3-15ALC6 82KU 3 15IAU7 82RK 3 15ABA7 82RN EDP 40Pin DC02C00QZ00 DC02C00QZ10 5C10S30208

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 12/03/2024

321000

Cáp màn hình Cảm Ứng Lenovo IdeaPad 3-15ITL6 82H8 3-15ALC6 82KU 3 15IAU7 82RK 3 15ABA7 82RN EDP 40Pin DC02C00QZ00 DC02C00QZ10 5C10S30208

Cáp màn hình Cảm Ứng Lenovo IdeaPad 3-15ITL6 82H8 3-15ALC6 82KU 3 15IAU7 82RK 3 15ABA7 82RN EDP 40Pin DC02C00QZ00 DC02C00QZ10 5C10S30208

Trong kho