Bàn Di Chuột Lenovo ThinkPad X395 20NL 20NM T490s 20NX 20NY X390 20Q0 20Q1 T495s 20QJ 20QK E14 20RA 20RB X390 20SC 20SD

Đã bán 17 80
(đánh giá) 17 đã bán

585.000 VND

Thay thế Bàn Di Chuột Lenovo ThinkPad X395 20NL 20NM T490s 20NX 20NY X390 20Q0 20Q1 T495s 20QJ 20QK E14 20RA 20RB X390 20SC 20SD

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 05/07/2024

585000

Bàn Di Chuột Lenovo ThinkPad X395 20NL 20NM T490s 20NX 20NY X390 20Q0 20Q1 T495s 20QJ 20QK E14 20RA 20RB X390 20SC 20SD

Bàn Di Chuột Lenovo ThinkPad X395 20NL 20NM T490s 20NX 20NY X390 20Q0 20Q1 T495s 20QJ 20QK E14 20RA 20RB X390 20SC 20SD

Trong kho