Quạt Tản Nhiệt CPU Cho Lenovo G40/G50/G40-70M/G40-30/G40-45/G40-70/G50-30/G50-45/G50-70/Z40/Z50/30/45/70/80/V1000 / V2000 / Z40-70

Đã bán 19 119
(đánh giá) 19 đã bán

225.000 VND

Quạt Tản Nhiệt CPU Cho Lenovo G40/G50/G40-70M/G40-30/G40-45/G40-70/G50-30/G50-45/G50-70/Z40/Z50/30/45/70/80/V1000 / V2000 / Z40-70

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/12/2023

225000

Quạt Tản Nhiệt CPU Cho Lenovo G40/G50/G40-70M/G40-30/G40-45/G40-70/G50-30/G50-45/G50-70/Z40/Z50/30/45/70/80/V1000 / V2000 / Z40-70

Quạt Tản Nhiệt CPU Cho Lenovo G40/G50/G40-70M/G40-30/G40-45/G40-70/G50-30/G50-45/G50-70/Z40/Z50/30/45/70/80/V1000 / V2000 / Z40-70

Trong kho