Cáp màn Cảm Ứng Lenovo Ideapad 5-15ITL05 82FG ideapad 5-15ALC05 82LN ideapad 5-15IIL05 81YK ideapad 5-15ARE05 81YQ GS557 40Pin

Đã bán 8 166
(đánh giá) 8 đã bán

235.000 VND

Cáp màn Cảm Ứng Lenovo Ideapad 5-15ITL05 82FG ideapad 5-15ALC05 82LN ideapad 5-15IIL05 81YK ideapad 5-15ARE05 81YQ GS557 40Pin

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/08/2024

235000

Cáp màn Cảm Ứng Lenovo Ideapad 5-15ITL05 82FG ideapad 5-15ALC05 82LN ideapad 5-15IIL05 81YK ideapad 5-15ARE05 81YQ GS557 40Pin

Cáp màn Cảm Ứng Lenovo Ideapad 5-15ITL05 82FG ideapad 5-15ALC05 82LN ideapad 5-15IIL05 81YK ideapad 5-15ARE05 81YQ GS557 40Pin

Trong kho