Cáp màn hình Lenovo 10e Chromebook Gen2 Cáp mềm LCD chính hãng

Đã bán 13 98
(đánh giá) 13 đã bán

92.000 VND

Thay thế Cáp màn hình Lenovo 10e Chromebook Gen2

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 07/03/2024

92000

Cáp màn hình Lenovo 10e Chromebook Gen2 Cáp mềm LCD chính hãng

Cáp màn hình Lenovo 10e Chromebook Gen2

Trong kho