Cáp tín hiệu ăng-ten cho OnePlus 5T

Đã bán 0 75
(đánh giá) 0 đã bán

115.000 VND

-Cáp tín hiệu ăng-ten cho OnePlus 5T

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 14/12/2022