Khung màn hình phía trước Samsung Galaxy A22 4G SM-A225

Đã bán 0 83

171.000 VND

– Thay thế Tấm viền khung màn hình LCD phía trước cho Samsung Galaxy A22 4G SM-A225 bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/02/2022