Bảng Cổng sạc Lenovo Tab K10 TB-X6C6F TB-X6C6X X6C6 Phiên bản WiFi

Đã bán 4 89
(đánh giá) 4 đã bán

198.000 VND

Thay thế Bảng Cổng sạc Lenovo Tab K10 TB-X6C6F TB-X6C6X X6C6 Phiên bản WiFi

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 09/05/2024

198000

Bảng Cổng sạc Lenovo Tab K10 TB-X6C6F TB-X6C6X X6C6 Phiên bản WiFi

Bảng Cổng sạc Lenovo Tab K10 TB-X6C6F TB-X6C6X X6C6 Phiên bản WiFi

Trong kho