Đầu nối chân sạc Lenovo A680 \ A269 \ S920 \ A760 \ A630 \ A880 \ A390 \ A820 \ A890 \ A369 \ S930

Đã bán 0 107
(đánh giá) 0 đã bán

128.000 VND

-Đầu nối chân sạc Lenovo A680 \ A269 \ S920 \ A760 \ A630 \ A880 \ A390 \ A820 \ A890 \ A369 \ S930

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 14/12/2022