Bảng mạch Cổng sạc Lenovo XiaoXin Pad 2022 10.6 inch TB128FU

Đã bán 4 87
(đánh giá) 4 đã bán

296.000 VND

Thay thế Bảng mạch Cổng sạc Lenovo XiaoXin Pad 2022 10.6 inch TB128FU

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 21/12/2023

296000

Bảng mạch Cổng sạc Lenovo XiaoXin Pad 2022 10.6 inch TB128FU

Bảng mạch Cổng sạc Lenovo XiaoXin Pad 2022 10.6 inch TB128FU

Trong kho