Bảng Cổng sạc Lenovo Tab K10 TB-X6C6F TB-X6C6X X6C6 Phiên bản 4G

Đã bán 8 95
(đánh giá) 8 đã bán

197.000 VND

Thay thế Bảng Cổng sạc Lenovo Tab K10 TB-X6C6F TB-X6C6X X6C6 Phiên bản 4G

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 09/05/2024

197000

Bảng Cổng sạc Lenovo Tab K10 TB-X6C6F TB-X6C6X X6C6 Phiên bản 4G

Bảng Cổng sạc Lenovo Tab K10 TB-X6C6F TB-X6C6X X6C6 Phiên bản 4G

Trong kho