Đầu chân sạc Lenovo V880 \ C8650 \ 8900 \ 9500

Đã bán 8 87
(đánh giá) 8 đã bán

118.000 VND

-Đầu chân sạc Lenovo V880 \ C8650 \ 8900 \ 9500

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 20/12/2022