Bảng cổng sạc Lenovo XiaoXin Pad Pro 2021 11.5 inch TB-J706F

Đã bán 4 86
(đánh giá) 4 đã bán

297.000 VND

Thay thế Bảng cổng sạc Lenovo XiaoXin Pad Pro 2021 11.5 inch TB-J706F

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/12/2023

297000

Bảng cổng sạc Lenovo XiaoXin Pad Pro 2021 11.5 inch TB-J706F

Bảng cổng sạc Lenovo XiaoXin Pad Pro 2021 11.5 inch TB-J706F

Trong kho