Bảng chân sạc Lenovo Yoga Tablet 10 / B8000

Đã bán 2 135
(đánh giá) 2 đã bán

156.000 VND

-Bảng chân sạc Lenovo Yoga Tablet 10 / B8000

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 20/12/2022