Bảng chân sạc Lenovo K5 Note K52e78 / A7020

Đã bán 0 75
(đánh giá) 0 đã bán

177.000 VND

-Bảng chân sạc Lenovo K5 Note K52e78 / A7020

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 24/12/2022