Đầu nối chân sạc Lenovo A1000 \ A3000 \ A766

Đã bán 8 76
(đánh giá) 8 đã bán

125.000 VND

-Đầu nối chân sạc Lenovo A1000 \ A3000 \ A766

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 24/12/2022