Bộ định tuyến COMFAST WS-R642 Bộ khuếch đại tín hiệu gia đình 4G tốc độ 300Mbps không dây Bộ lặp lại Trạm gốc WIFI với 4 ăng-ten

Đã bán 0 194
(đánh giá) 0 đã bán

988.000 VND

COMFAST WS-R642 Bộ khuếch đại tín hiệu gia đình 4G tốc độ 300Mbps Bộ định tuyến không dây Bộ lặp lại Trạm gốc WIFI với 4 ăng-ten

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 07/05/2024

988000

Bộ định tuyến COMFAST WS-R642 Bộ khuếch đại tín hiệu gia đình 4G tốc độ 300Mbps không dây Bộ lặp lại Trạm gốc WIFI với 4 ăng-ten

COMFAST WS-R642 Bộ khuếch đại tín hiệu gia đình 4G tốc độ 300Mbps Bộ định tuyến không dây Bộ lặp lại Trạm gốc WIFI với 4 ăng-ten

Trong kho