Bộ định tuyến COMFAST CF-E7 Bộ khuếch đại tín hiệu không thấm nước 4G ngoài trời 300Mbps Bộ lặp lại Trạm gốc WIFI với 3 ăng ten

Đã bán 0 193
(đánh giá) 0 đã bán

2.015.000 VND

COMFAST CF-E7 Bộ khuếch đại tín hiệu không thấm nước 4G ngoài trời 300Mbps Bộ định tuyến không dây Bộ lặp lại Trạm gốc WIFI với 3 ăng ten

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/04/2024

2015000

Bộ định tuyến COMFAST CF-E7 Bộ khuếch đại tín hiệu không thấm nước 4G ngoài trời 300Mbps Bộ lặp lại Trạm gốc WIFI với 3 ăng ten

COMFAST CF-E7 Bộ khuếch đại tín hiệu không thấm nước 4G ngoài trời 300Mbps Bộ định tuyến không dây Bộ lặp lại Trạm gốc WIFI với 3 ăng ten

Trong kho