Bộ phát wifi Huawei E5573Cs-322 Bộ định tuyến WiFi di động không dây 3G / 4G Điểm phát sóng băng thông rộng cá nhân

Đã bán 7 121
(đánh giá) 7 đã bán

1.258.000 VND

-Huawei E5573Cs-322 Bộ định tuyến WiFi di động không dây 3G / 4G Điểm phát sóng băng thông rộng cá nhân, ký giao hàng ngẫu nhiên

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 23/12/2022