Máy khắc laser mini cầm tay DAJA K6 3W 3000mW 8x8cm Khu vực khắc WiFi , phích cắm EU

Đã bán 1 167

3.912.000 VND

DAJA K6 3W 3000mW 8x8cm Khu vực khắc WiFi Máy khắc laser mini cầm tay, phích cắm EU

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/02/2022