Bộ định tuyến WiFi Xiaomi AX9000 gốc chính hãng WiFi6 Phiên bản nâng cao Tri-Band USB3.0 Wireless Mesh Network Bộ lặp lại 12 ăng-ten

Đã bán 1 234
(đánh giá) 1 đã bán

5.326.000 VND

Bộ định tuyến WiFi Xiaomi AX9000 nguyên bản chưa bao gồm VAT

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 18/10/2022