Bộ định tuyến VONETS VBG1200 không dây băng tần kép 300Mbps + 900Mbps Bộ lặp lại WIFI Trạm gốc với 4 ăng-ten

Đã bán 0 99
(đánh giá) 0 đã bán

1.298.000 VND

VONETS VBG1200 Bộ định tuyến không dây băng tần kép 300Mbps + 900Mbps Bộ lặp lại WIFI Trạm gốc với 4 ăng-ten

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/04/2024

1298000

Bộ định tuyến VONETS VBG1200 không dây băng tần kép 300Mbps + 900Mbps Bộ lặp lại WIFI Trạm gốc với 4 ăng-ten

VONETS VBG1200 Bộ định tuyến không dây băng tần kép 300Mbps + 900Mbps Bộ lặp lại WIFI Trạm gốc với 4 ăng-ten

Trong kho