Bộ khuếch đại WiFi Xiaomi Mi Pro gốc Bộ định tuyến mở rộng WiFi thông minh 300Mbps với ăng-ten bên ngoài 2×2

Đã bán 0 77
(đánh giá) 0 đã bán

462.000 VND

-Bộ khuếch đại WiFi Xiaomi Mi gốc Pro Bộ định tuyến mở rộng WiFi thông minh 300Mbps với ăng-ten bên ngoài 2×2

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 22/08/2022