Xiaomi Redmi AX5400 WiFi 6 Bộ định tuyến Chính hãng 160MHz 4K QAM

Đã bán 21 457
5.00 (2 đánh giá) 21 đã bán

1.866.000 VND

Chính hãng Xiaomi Redmi AX5400 WiFi 6 Bộ định tuyến 160MHz 4K QAM, Cắm Hoa Kỳ

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 14/12/2023

1866000

Xiaomi Redmi AX5400 WiFi 6 Bộ định tuyến Chính hãng 160MHz 4K QAM

Xiaomi Redmi AX5400 WiFi 6 Bộ định tuyến

Trong kho