Bộ định tuyến WiFi ASUSFull Gigabit RT-AC86U tại nhà Băng tần kép chính hãng Bộ lặp lại bộ định tuyến không dây, hỗ trợ AiMesh

Đã bán 1 101
(đánh giá) 1 đã bán

4.359.000 VND

-Bộ định tuyến WiFi tại nhà Full Gigabit RT-AC86U Băng tần kép chính hãng ASUS Bộ lặp lại bộ định tuyến không dây, hỗ trợ AiMesh

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 18/12/2023

4359000

Bộ định tuyến WiFi ASUSFull Gigabit RT-AC86U tại nhà Băng tần kép chính hãng Bộ lặp lại bộ định tuyến không dây, hỗ trợ AiMesh

Bộ định tuyến WiFi tại nhà Full Gigabit RT-AC86U Băng tần kép chính hãng ASUS Bộ lặp lại bộ định tuyến không dây, hỗ trợ AiMesh

Trong kho