Bộ phát wifi Huawei E5573s-606 Bộ định tuyến WiFi 4G cho điểm phát sóng di động không dây 150Mbps

Đã bán 0 105
(đánh giá) 0 đã bán

1.278.000 VND

-Huawei E5573s-606 Bộ định tuyến WiFi 4G cho điểm phát sóng di động không dây 150Mbps, ký giao hàng ngẫu nhiên trong

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 02/08/2024

1278000

Bộ phát wifi Huawei E5573s-606 Bộ định tuyến WiFi 4G cho điểm phát sóng di động không dây 150Mbps

Huawei E5573s-606 Bộ định tuyến WiFi 4G cho điểm phát sóng di động không dây 150Mbps, ký giao hàng ngẫu nhiên trong

Trong kho