Bộ phát wifi Huawei E5331 Bộ định tuyến di động WiFi Hotspot di động 3G 21Mbps, Hỗ trợ 8 người dùng truy cập internet, Thời gian làm việc 5 giờ

Đã bán 1 94
(đánh giá) 1 đã bán

878.000 VND

-Huawei E5331 Bộ định tuyến di động WiFi Hotspot di động 3G 21Mbps, Hỗ trợ 8 người dùng truy cập internet, Thời gian làm việc 5 giờ, Ký kết Giao hàng Ngẫu nhiên

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 19/12/2022