Bộ định tuyến Xiaomi Mi AIoT AC2350 tốc độ cao Gigabit gốc 2183Mbps 128MB Bộ định tuyến Wi-Fi băng tần kép với 7 ăng-ten độ lợi cao Rộng hơn

Đã bán 1 125
(đánh giá) 1 đã bán

1.165.000 VND

-Bộ định tuyến tốc độ cao Xiaomi Mi AIoT AC2350 Gigabit gốc 2183Mbps 128MB Bộ định tuyến Wi-Fi băng tần kép với 7 ăng-ten độ lợi cao Rộng hơn

Hết hàng

1165000

Bộ định tuyến Xiaomi Mi AIoT AC2350 tốc độ cao Gigabit gốc 2183Mbps 128MB Bộ định tuyến Wi-Fi băng tần kép với 7 ăng-ten độ lợi cao Rộng hơn

Bộ định tuyến tốc độ cao Xiaomi Mi AIoT AC2350 Gigabit gốc 2183Mbps 128MB Bộ định tuyến Wi-Fi băng tần kép với 7 ăng-ten độ lợi cao Rộng hơn

Hết hàng