Bảng nguồn Lenovo B40 B40-70 B50-70 E50-80LS-B094P

Đã bán 3 102
(đánh giá) 3 đã bán

438.000 VND

Thay thế Bảng nguồn Lenovo B40 B40-70 B50-70 E50-80LS-B094P

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/08/2024

438000

Bảng nguồn Lenovo B40 B40-70 B50-70 E50-80LS-B094P

Bảng nguồn Lenovo B40 B40-70 B50-70 E50-80LS-B094P

Trong kho