2 cái Máy đuổi chuột năng lượng mặt trời Siêu âm LED Trang trại ruộng lúa Cánh đồng chuột Repeller rắn Repeller

Đã bán 39 72

226.000 VND

– Thay thế 2 PCS Máy quay chuột năng lượng mặt trời Siêu âm LED Trang trại ruộng lúa Cánh đồng chuột Repeller rắn Repeller bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 17/12/2021