Bảng nguồn Lenovo G480 G485 G580 LG4858

Đã bán 255 71
(đánh giá) 255 đã bán

147.000 VND

Thay thế Bảng nguồn Lenovo G480 G485 G580 LG4858

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/12/2023
Danh mục: Từ khóa: , , , ,

147000

Bảng nguồn Lenovo G480 G485 G580 LG4858

Bảng nguồn Lenovo G480 G485 G580 LG4858

Trong kho