Pin Lenovo Y9000K 2019SE Y730-17ICH L17C4PG2 L17L4PG2 L17M4PG2 L17S4PG2

Đã bán 15 95
(đánh giá) 15 đã bán

1.328.000 VND

Thay thế Pin Lenovo Y9000K 2019SE Y730-17ICH L17C4PG2 L17L4PG2 L17M4PG2 L17S4PG2

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 07/05/2024

1328000

Pin Lenovo Y9000K 2019SE Y730-17ICH L17C4PG2 L17L4PG2 L17M4PG2 L17S4PG2

Pin Lenovo Y9000K 2019SE Y730-17ICH L17C4PG2 L17L4PG2 L17M4PG2 L17S4PG2

Trong kho