Pin Lenovo Xiaoxin pro 16ach /iah/ IHU 2021 L20C4PE1 L20M4PE1

Đã bán 28 116
(đánh giá) 28 đã bán

869.000 VND

Thay thế pin Lenovo Xiaoxin pro 16ach /iah/ IHU 2021 L20C4PE1 L20M4PE1

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 07/05/2024

869000

Pin Lenovo Xiaoxin pro 16ach /iah/ IHU 2021 L20C4PE1 L20M4PE1

pin Lenovo Xiaoxin pro 16ach /iah/ IHU 2021 L20C4PE1 L20M4PE1

Trong kho