Pin Lenovo ThinkPad X390 Yoga X13 Yoga L18L3P72 L18M3P72

Đã bán 9 85
(đánh giá) 9 đã bán

805.000 VND

Thay thế pin Lenovo ThinkPad X390 Yoga X13 Yoga L18L3P72 L18M3P72

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 09/05/2024

805000

Pin Lenovo ThinkPad X390 Yoga X13 Yoga L18L3P72 L18M3P72

pin Lenovo ThinkPad X390 Yoga X13 Yoga L18L3P72 L18M3P72

Trong kho