Pin Lenovo Xiaoxin pro 14ITL/ACH/IHU 2021 L19D4PH3

Đã bán 9 124
(đánh giá) 9 đã bán

868.000 VND

Thay thế Pin Lenovo Xiaoxin pro 14ITL/ACH/IHU 2021 L19D4PH3

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/04/2024

868000

Pin Lenovo Xiaoxin pro 14ITL/ACH/IHU 2021 L19D4PH3

Pin Lenovo Xiaoxin pro 14ITL/ACH/IHU 2021 L19D4PH3

Trong kho