Bảng nút nguồn Lenovo G50-30 G50-40 G50-70 G50-80

Đã bán 18 72
(đánh giá) 18 đã bán

188.000 VND

Thay thế Bảng nút nguồn Lenovo G50-30 G50-40 G50-70 G50-80

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/12/2023
Danh mục: Từ khóa: , , ,

188000

Bảng nút nguồn Lenovo G50-30 G50-40 G50-70 G50-80

Bảng nút nguồn Lenovo G50-30 G50-40 G50-70 G50-80

Trong kho