Cáp màn hình Lenovo ThinkBook 13X 2022 / 13S 2022 chính hãng

Đã bán 13 83
(đánh giá) 13 đã bán

112.000 VND

Thay thế Cáp màn hình Lenovo ThinkBook 13X 2022 / 13S 2022

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 12/03/2024

112000

Cáp màn hình Lenovo ThinkBook 13X 2022 / 13S 2022 chính hãng

Cáp màn hình Lenovo ThinkBook 13X 2022 / 13S 2022

Trong kho