WAVESHARE 128×160 Mô-đun hiển thị LCD 1.8inch chung với giao diện SPI

Đã bán 83 82
(đánh giá) 83 đã bán

298.000 VND

WAVESHARE 128×160 Mô-đun hiển thị LCD 1.8inch

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023

298000

WAVESHARE 128×160 Mô-đun hiển thị LCD 1.8inch chung với giao diện SPI

WAVESHARE 128x160 Mô-đun hiển thị LCD 1.8inch

Trong kho