Cảm biến theo dõi Waveshare, Theo dõi đường hồng ngoại

Đã bán 62 75
(đánh giá) 62 đã bán

198.000 VND

Cảm biến theo dõi Waveshare, Theo dõi đường hồng ngoại

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 05/04/2023

198000

Cảm biến theo dõi Waveshare, Theo dõi đường hồng ngoại

Cảm biến theo dõi Waveshare

Trong kho