Cảm biến tiệm cận hồng ngoại Waveshare, tránh chướng ngại vật

Đã bán 122 74
(đánh giá) 122 đã bán

175.000 VND

Cảm biến tiệm cận hồng ngoại Waveshare, tránh chướng ngại vật

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 05/04/2023

175000

Cảm biến tiệm cận hồng ngoại Waveshare, tránh chướng ngại vật

Cảm biến tiệm cận hồng ngoại Waveshare, tránh chướng ngại vật

Trong kho