Mô-đun điện toán Waveshare IO Board Plus cho Raspberry Pi CM3 / CM3L / CM3+ / CM3+L

Đã bán 62 77
(đánh giá) 62 đã bán

2.382.000 VND

Mô-đun điện toán Waveshare IO Board Plus cho Raspberry Pi CM3 / CM3L / CM3+ / CM3+L

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 05/04/2023

2382000

Mô-đun điện toán Waveshare IO Board Plus cho Raspberry Pi CM3 / CM3L / CM3+ / CM3+L

Raspberry Pi CM3

Trong kho