WAVESHARE 128×128 Mô-đun màn hình OLED RGB 1.5inch chung Màu sắc cao 16 bit với giao diện SPI

Đã bán 3 94
(đánh giá) 3 đã bán

582.000 VND

WAVESHARE 128×128 Mô-đun màn hình OLED RGB 1.5inch chung Màu sắc cao 16 bit với giao diện SPI

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023
Danh mục: Từ khóa:

582000

WAVESHARE 128×128 Mô-đun màn hình OLED RGB 1.5inch chung Màu sắc cao 16 bit với giao diện SPI

WAVESHARE 128x128 Mô-đun màn hình OLED RGB 1.5inch chung Màu sắc cao 16 bit với giao diện SPI

Trong kho